• Litt mer om oss

  23/01/2020

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   Den lille barnehagen med det store hjertet!

  Vi er en liten barnehage med stabilt personale og lyse trivelige lokaler. Vi legger vekt på at barn og foreldre skal føle seg velkommen og trygge på at barna deres blir godt ivaretatt. Hos oss er leken i sentrum, vi tar barna på alvor. Her er et fang, en klem og trøst når det trengs.

  Vi har forsøkt å skape et trygt og utfordrende miljø med en god atmosfære. Det er viktig for oss at miljøet bærer preg av oss voksnes tilstedeværelse, omsorg, ro, nestekjærlighet, kreativitet og en masse sprudlende, lekende og glade barn og voksne.

  Vi jobber med sosial kompetanse som dreier seg om evnen til å omgås andre mennesker. Vi er flinke til å jobbe med spennende tema-arbeid og barna har selv innflytelse på disse.

  Utelekeplassen vår innbyr til ulike typer lek og motoriske utfordringer. Vi har et helt hus og boltre oss i .Vi har til og med tilgang på et stort gymrom med forskjellige typer lekeutstyr. Der er vi minst en dag i uka. Vi har også  en fast turdag  i uka. Da går vi på tur i nærmiljøet vårt der vi har  faste "stamplasser."

  Barnehagen vår er medlem av PBL- A ( Private barnehagers landsforbund).